Contacts

LLC “Yuzhnaya Vystavochnaya Kompaniya”
Address:         Krasnodar, 100, Dzerzhinsky Str., office 319
Phone:          +7 (861) 253-79-89
E-mail:           info@uvk-expo.ru

Astakhova Anna Yur’evna
Exhibition projects department manager
Phone:         +7 (861) 253-79-73
E-mail:          AstahovaAU@uvk-expo.ru

Kelareva Olga Vladimirovna
Press secretary
Phone:          +7 (861) 253-79-89
E-mail:          KelarevaOV@uvk-expo.ru